Mã sản phẩm: AH2BB-02
    Bản lề lá 2 vòng bi 
    Chất liệu: Inox 304
    Màu Inox mờ 304 
    Kích thước: 102 x 76 x 3.0mm
    Giá: 148.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AH2BB-03
  Bản lề lá 2 vòng bi 
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Kích thước: 127 x 76 x 3.0mm
  Giá: 203.000 VNĐ      Mã sản phẩm: AH2BB-04
  Bản lề lá 2 vòng bi
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Kích thước: 127 x 89 x 3.0mm
  Giá: 218.000 VNĐ