Khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay

Màu trắng
Màu trắng

S70 Query card

  • Thẻ kiểm tra
    Sử dụng cho hệ thống khoá sử dụng công nghệ cảm ứng
    Sao chép lại dữ liệu vào ra của từng phòng
  • Giá bán: 2,350,000 VNĐ
  • Màu sắc:
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
 
 
 Thẻ kiểm tra
 
 Sử dụng cho hệ thống khoá sử dụng công nghệ cảm ứng
 
 Sao chép lại dữ liệu vào ra của từng phòng
 
 Thẻ dùng cho người quản lý nhằm kiểm tra các hoạt động vào ra của hệ thống khoá khách sạn.
 

Khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay