Mã sản phẩm: F5000-P  
  Thanh thoát hiểm đơn điểm
  Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
  Chiều dài tổng: 1045mm hoặc 600mm
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Chống cháy 3 giờ
  Giá: 2.500.000 VNĐ
 


      Mã sản phẩm: F5600-P  
  Thanh thoát hiểm hai điểm
  Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
  Chiều dài tổng: 1045mm hoặc 600mm
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Chống cháy 3 giờ
  Giá: 4.438.000 VNĐ      Mã sản phẩm: AAED401S  
  Thanh thoát hiểm đơn điểm
  Chất liệu: Inox 304
  Chiều dài tổng: 1045mm hoặc 600mm
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Chống cháy 3 giờ
  Giá: 3.755.000 VNĐ      Mã sản phẩm: AAED402S  
  Thanh thoát hiểm hai điểm
  Chất liệu: Inox 304
  Chiều dài tổng: 1045mm hoặc 600mm
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Chống cháy 3 giờ
  Giá: 5.695.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AAET411SCS 
  Khóa bên ngoài cửa thoát hiểm
  Chất liệu: Kẽm
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Chống cháy 3 giờ
  Giá: 1.545.000 VNĐ