Mã sản phẩm: ATL-010
  Tay nắm gạt rỗng
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 130mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 415.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ATL-020
  Tay nắm gạt rỗng
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 133mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 415.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ATL-030
  Tay nắm gạt rỗng
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 133mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 415.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ATL-040
  Tay nắm gạt rỗng
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 133mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 415.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ATL-060
  Tay nắm gạt rỗng
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 125mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 415.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ASL-010
  Tay nắm gạt đặc
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 127mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 946.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ASL-020
  Tay nắm gạt đặc
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 130mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 946.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ASL-030
  Tay nắm gạt đặc
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 120mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 946.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ASL-040
  Tay nắm gạt đặc
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Chiều dài: 128mm
  Bao gồm nắp chụp ổ khóa
  Giá: 946.000 VNĐ