Mã sản phẩm: AAK3003
  Khóa tay nắm tròn 
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Bao gồm 5 bi và gồm 3 chìa khóa
  Độ dày cửa: 35mm - 50mm
  Phù hợp: Cửa phòng
  Giá: 366.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AAK3009
  Khóa tay nắm tròn
  Chất liệu: Inox 304
  Màu Inox mờ 304
  Độ dày cửa: 35mm - 50mm
  Phù hợp: Cửa phòng WC
  Giá: 320.000 VNĐ