Mã sản phẩm: AACT30/30SNKD
  Ruột khóa một đầu vặn, một đầu chìa 
  Chất liệu: Đồng
  Chiều dài tổng: 60mm
  Màu Nickel mờ
  Bao gồm 6 bi và gồm 3 chìa khóa
  Phù hợp: Phòng ngũ, phòng làm việc...
  Giá: 398.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AACT35/35SNKD
  Ruột khóa một đầu vặn, một đầu chìa 
  Chất liệu: Đồng
  Chiều dài tổng: 70mm
  Màu Nickel mờ
  Bao gồm 6 bi và gồm 3 chìa khóa
  Phù hợp: Phòng ngũ, phòng làm việc...
  Giá: 417.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AADC30/30SNKD
  Ruột khóa hai đầu chìa   
  Chất liệu: Đồng
  Chiều dài tổng: 60mm
  Màu Nickel mờ
  Bao gồm 6 bi và gồm 3 chìa khóa
  Phù hợp: Cửa chính, cửa công cộng
  Giá: 323.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AADC35/35SNKD
  Ruột khóa hai đầu chìa
  Chất liệu: Đồng
  Chiều dài tổng: 70mm
  Màu Nickel mờ
  Bao gồm 6 bi và gồm 3 chìa khóa
  Phù hợp: Cửa chính, cửa công cộng
  Giá: 343.000 VNĐ
 


      Mã sản phẩm: AA BT35/35
  Ruột khóa một đầu vặn
  Chất liệu: Đồng
  Chiều dài tổng: 70mm
  Màu Nickel mờ
  Bao gồm 6 bi
  Phù hợp: Cửa vệ sinh
  Giá: 332.000 VNĐ


      Mã sản phẩm: AA C45
  Ruột khóa một đầu chìa
  Chất liệu: Đồng
  Chiều dài tổng: 45mm
  Màu Nickel mờ
  Bao gồm 6 bi và gồm 3 chìa khóa
  Phù hợp: Cửa kho, cửa ban công, kỹ thuật
  Giá: 289.000 VNĐ