Tay đẩy hơi DC120-EV1  
  Màu bạc
  Độ rộng cánh cửa ≤ 1.100mm
  Điều chỉnh tốc độ đóng 1: 180°- 15°
  Điều chỉnh tốc độ đóng 2: 15°- 0°
  EN 2 ~ 4, tùy chỉnh lực đẩy theo độ rộng của cửa
  EN 2 ≤ 850mm; EN 3 ≤ 950mm; EN 4 ≤ 1.100mm
  Không có chức năng giữ cửa
  Kích thước (Dài x sâu x cao): 220 x 47 x 52mm
  Theo tiêu chuẩn EN1154
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Giá: 1.021.000 VNĐ
 

 
      Tay đẩy hơi DC120-1-EV1  
  Màu bạc
  Độ rộng cánh cửa ≤ 1.100mm
  Điều chỉnh tốc độ đóng 1: 180°- 15°
  Điều chỉnh tốc độ đóng 2: 15°- 0°
  EN 2 ~ 4, tùy chỉnh lực đẩy theo độ rộng của cửa
  EN 2 ≤ 850mm; EN 3 ≤ 950mm; EN 4 ≤ 1.100mm
  Có chức năng giữ cửa 90°
  Kích thước (Dài x sâu x cao): 220 x 47 x 52mm
  Theo tiêu chuẩn EN1154
  Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL
  Giá: 1.355.000 VNĐ


 
      Tay đẩy hơi âm DC703  
  Màu bạc
  Độ rộng cánh cửa ≤ 950mm
  Điều chỉnh tốc độ đóng 1: 170°- 15°
  Điều chỉnh tốc độ đóng 2: 15°- 0°
  Trọng lượng cánh cửa ≤ 60kg
  Góc mở tối đa 170°
  Có chức năng giữ cửa 90°
  Kích thước (Dài x sâu x cao): 270 x 57 x 64mm
  Độ dày cửa: > 45mm
  Theo tiêu chuẩn EN1154
  Giá: 3.525.000 VNĐ      Tay đẩy hơi âm DC901  
  Màu bạc
  Độ rộng cánh cửa ≤ 1.100mm
  EN 2 ~ 4 
  EN 2 ≤ 850mm; EN 4 ≤ 1.100mm
  Có chức năng giữ cửa 90°
  Kích thước (Dài x sâu x cao): 260 x 30 x 30mm
   Độ dày cửa: > 45mm
  Đạt tiêu chuẩn EN1155 và EN1634
  Đạt tiêu chuẩn CE
  Giá: 4.848.000 VNĐ