Mã sản phẩm: AA52PACS
  Thân khóa gồm lưỡi gà và chốt chết
  Chất liệu: Inox 304
  Thép cứng cao cấp không gỉ
  Khoảng cách backset 60mm
  Khoảng cách trục 72mm
  Độ dày cửa: > 35mm
  Chức năng thoát hiểm
  Phù hợp: Cửa chính
  Giá: 584.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AA5203CS
  Thân khóa gồm lưỡi gà và chốt chết
  Chất liệu: Inox 304
  Thép cứng cao cấp không gỉ
  Khoảng cách backset 60mm
  Khoảng cách trục 72mm
  Độ dày cửa: > 35mm
  Phù hợp: Cửa chính
  Giá: 541.000VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AA5204CS
  Thân khóa chốt chết
  Chất liệu: Inox 304
  Thép cứng cao cấp không gỉ
  Khoảng cách backset 60mm
  Khoảng cách trục 72mm
  Độ dày cửa: > 35mm
  Phù hợp: Cửa công cộng, cửa kho, cửa tủ điện, kỹ thuật
  Giá: 398.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: AA5206CS
  Thân khóa lưỡi gà
  Chất liệu: Inox 304
  Thép cứng cao cấp không gỉ
  Khoảng cách backset 60mm
  Khoảng cách trục 72mm
  Độ dày cửa: > 35mm
  Phù hợp: Cửa công cộng, cửa kho, cửa tủ điện, kỹ thuật
  Giá: 465.000 VNĐ
 

  
      Mã sản phẩm: AA5209CS
  Thân khóa gồm lưỡi gà và chốt chết
  Chất liệu: Inox 304
  Thép cứng cao cấp không gỉ
  Khoảng cách backset 60mm
  Khoảng cách trục 72mm
  Độ dày cửa: > 35mm
  Dùng cho cửa vệ sinh, có chốt xanh đỏ
  Giá: 672.000 VNĐ
 

 
      Mã sản phẩm: ASLD-02
  Thân khóa cửa trượt 
  Thép không gỉ
  Kích thước: 167mm x 21mm x 66mm
  Giá: 477.000 VNĐ